VÒNG BI - BẠC ĐẠN CẦU TỰ LỰA

VÒNG BI – BẠC ĐẠN CẦU TỰ LỰA

Vòng bi cầu tự lựa được thiết kế với 2 dãy bi. Trong đó một rãnh cầu phổ biến ở vòng ngoài và hai rãnh sâu nối tiếp ở vòng trong.

Chúng có thể không có nắp chắn với mục đích là để tra thêm dầu mỡ từ bên ngoài hoặc có nắp chắn có sẵn dầu mỡ. Những vòng bi này tương đối nhạy cảm với góc lệch của trục và với gối vòng bi gây ra bởi nguyên nhân thông thường là lệch trục.

Đặc điểm vòng bi bạc đạn cầu tự lựa 

– Thích nghi được với cả lệch động và tĩnh

– Hoạt động dưới tốc độ cao hiệu quả

– Giảm thiểu thời gian bảo trì

– Độ ma sát thấp

– Khả năng tải nhẹ tốt

– Ít tiếng ồn khi hoạt động

Một số mã thông dụng: 108 TN9, 108 TN9/C3, 1200 ETN9, 1200 ETN9/C3, 1201 ETN9, 1202 ETN9, 1202 ETN9/C3, 1203 ETN9, 1203 ETN9/C3, 1204 EKTN9,1204 EKTN9/C3, 1204 ETN9.